Morgó-patak

“A folyókkal való törődés nem is a folyókról szól, hanem az emberi szívről.” – Tanaka Shozo

A Morgó-patak

Természetes és mesterséges mederszelvények, természet által visszahódított partszakaszok a Morgó-patakon.

Képek a halmentésről – 2000. szeptember

A Morgó-patakon levonult 1999-es rekord méretű árhullám után, az árvízvédelmi munkálatok keretében kikotort meder élővilágának részleges megmentésére lett megszervezve egy halmentési akció 2000. szeptemberében.

A Morgó-patak élővilága (vizsgálati eredmény, 2000. augusztus)

A növényzet A természetes vagy természetközeli partszakaszok mentén a középhegységeink jó vízellátottságú völgyeire (is) jellemző enyves éger (Alnus glutinosa) alkot sűrű állományt. A patakmenete további jelentősebb fásszárú növényei a különböző fűz- és nyárfajok (Salix és Populus...

A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása

Legsürgetőbb feladatunk A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása azért vált sürgetővé, mert a falu a "vis maior" pályázati keretből milliós nagyságrendű összeget nyert árvízvédelemre, a Morgó-patak (hivatalos térképeken: Török-patak!) "helyreállítására". A patakpart ill. patakmeder-rendezést fák...

Dukay Igor: Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez

Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez írta: Dukay Igor (Göncöl Alapítvány, a Hálózat az élővízekért-program felelőse) 1. A jelenlegi állapot általános áttekintése A Török-patak kismarosi szakaszának meder- és partviszonyai, élővilága természetföldrajzi okokból és az ember tájalakító...