“A folyókkal való törődés nem is a folyókról szól, hanem az emberi szívről.” – Tanaka Shozo

Ökológiai, Természet- és tájvédelmi szempontok a Morgó-patak létesítési engedélyes tervéhez. Munkaközi, egyeztetési anyag “A kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása és megőrzése” c., MSZ 12333:2009 számú szabványtervezet alapján (Terjedelem: 23 oldal)

1. sz. melléklet: Domborzati viszonyok, a Duna és a patak árterülete, és az elvi magassághiány a vizsgálati területen (Terjedelem: 1. oldal)

2. sz. melléklet: A vizsgálati terület (a rehabilitációra tervezett patakszakasz) és tágabb környezetének természetvédelmi jelentősége és vonatkozásai (Terjedelem: 1 oldal)

3. sz. melléklet: A vizsgálati szakasz archív térképeken (Terjedelem: 2 oldal)

4. sz. melléklet: A fenntartósáv kialakításának lehetőségei és korlátai (Terjedelem: 1 oldal)

5. sz. melléklet: Részletek Kismaros Szabályozási tervéből és HÉSz-éből (Terjedelem: 3 oldal)

6. sz. melléklet: A Morgó-patak hozamára és vízminőségére vonatkozó részletek Kismaros környezetvédelmi programjából (Terjedelem: 2 oldal)

7. sz. melléklet: A mederlépcsők átalakításának lehetőségei (Terjedelem: 1 oldal)

8. sz. melléklet: A Morgó-patak vízgyűjtő területe, vízhálózata, főbb területhasználatai (Terjedelem: 1 oldal)

Az előző kilenc .pdf dokumentum letöltése egy (.zip) fájlban

A természetközeli állapotról Josef Reichholf: A vizek világa – Európai belvizek, patakok és mocsarak című könyve alapján

Képek a Morgó-patakról – 2000. április

A Morgó-patak természetközeli állapotának megóvásával és visszaalakításával kapcsolatos törvény (részlet)

A Víztükör Kft. revitalizációs tervének műszaki leírása (2003. december)

Erős Tibor halfaunisztikai felmérése és javaslata (2003. november)

Dukay Igor: A Kismarosi Török- (Morgó-) patak és Mellékvizeinek Revitalizációja (2003. június)

Selmeczi Kovács Ádám: A Morgó-patak madárvilága (2003)

Pintér Balázs – Penksza Károly: A Morgó-patak vízgyűjtő területének botanikai vizsgálata (2003)

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 2003. évi hírei

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 2000. évi hírei

A Morgó-patak élővilága (vizsgálati eredmény, 2000. augusztus)

Dukay Igor szakmai anyaga: Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez (2000)

A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása (2000. június)