Legsürgetőbb feladatunk

A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása azért vált sürgetővé, mert a falu a “vis maior” pályázati keretből milliós nagyságrendű összeget nyert árvízvédelemre, a Morgó-patak (hivatalos térképeken: Török-patak!) “helyreállítására”. A patakpart ill. patakmeder-rendezést fák kivágásával és mederkotrással szeretnék megoldani.

A patak lakott területen keresztül folyó szakasza betonmederben folyik, a település felett és a torkolat előtti rész maradt még meg viszonylag természetes állapotában. Ezeket a területeket szeretnénk megmeneteni az értelmetlen rombolástól, valamint a lebetonozott részeken patak természetes állapotát visszaállítani. Ez akár mintaértékű lehet Magyarország többi, hasonló sorsú patakjainak megmentésére is.

Persze valamilyen szintű szabályozásra szükség van, de ezt olyan szinten kívánjuk megoldani, hogy a patak természeti értékei a legkevésbé sérüljenek. A kismarosi polgármesterrel tárgyalva, úgy tűnik, nem lehetetlen a dolog, de mielőbb (június 7-én!) szeretné látni az alternatív megoldást.

Egyesületünk tagjai sajnos nem voltak alkalmasak arra, hogy ezt a tervet megfelelő szakmai alapossággal kidolgozzák, ezért mindenképpen szakértők bevonására volt szükségünk. Persze helyismeretünkkel, elszántságunkkal talán mi is hozzátehetünk “valamit”, hogy patakunk újraéledjen és ne halódjon tovább.

Ennek érdekében a következő lépéseket tettük eddig meg:

  • 1998-tól folyamatos vízminőség-ellenőrző méréseket végzünk a Morgó-patak kismarosi szakaszán.
  • Ez év tavaszától rendszeresen tisztítjuk a patakmedret és a patakpartot.
  • Felvettük a kapcsolatot Dukay Igorral, a “Hálózat az Élővizekért” program koordinátorával, aki azonnal felajánlotta segítségét a fák megmentésére és az alternatív megoldás kidolgozására.
  • Több egyeztető tárgyalást is szerveztünk, melynek elsődleges célja a kismarosi polgármester meggyőzése volt: Moór Róbert egy délutánját is rászánta, hogy elmenjen a Göncöl Házba Dukay Igorral tárgyalni!
  • Felvettük a kapcsolatot Kozma Péterrel a Duna Menti Regionáli Vízmű Rt. Duna-balparti Üzemigazgatóság (Vác) környezetmérnöki, vízügyi szakemberével, aki a Közép-Duna-menti Vízgazdálkodási Társulat (Pomáz) Balogh Zsolt vezérigazgatójával, és Babinecz Jánosné munkatársával tárgyalva és terepszemlét tartva kidolgozták a munkálatok kiviteli tervét.
  • Az Ipoly Unió és az Ökotárs Alapítvány “Borostyánkőút 2000” elnevezésű pályázatán nyertünk 100.000 Ft-ot a terv kidolgozásánek finanszírozására.

Jelenleg így áll az ügy, szerintem nagyon bíztató, de a nagy feladatunk még hátra van:

Meg kell győzni a Képviselő-testületet és a lakosságot!!!

Az erre alkalmas idő és hely: 2000. június 15.16.00 óra, kismarosi Polgármesteri Hivatal, ahol az ügy kapcsán a Képviselőtestület megbeszélést tart és dönt a patak sorsáról.

A legfontosabb, hogy minél többen képviseljük álláspontunkat, ezért arra szeretnélek kérni, hogy ha tudsz, gyere el! A terv kidolgozásában részt vett szakemberek eljönnek! (Sajnos én gyerekeket táboroztatok azon a héten a Balatonon, így nem tudok ott lenni!)

A mellékelt iratok segíthetnek a felkészülésben, melyeket a Képviselőtestület is kézbe kapott.

Segítségedet előre is köszönöm!

Kismaros, 2000. június 10.

Néder Katalin