Home Morgó-patak

Morgó-patak

“A folyókkal való törődés nem is a folyókról szól, hanem az emberi szívről.” – Tanaka Shozo

Képek a halmentésről – 2000. szeptember

A Morgó-patakon levonult 1999-es rekord méretű árhullám után, az árvízvédelmi munkálatok keretében kikotort meder élővilágának részleges megmentésére lett megszervezve egy halmentési akció 2000. szeptemberében.

Képek a Morgó-patakról – 2000. április

2000. áprilisában készített felvételek a Szokolya és Kismaros területén haladó Morgó-patak forrásáról, medréről és környezetéről.

Részlet a Morgó-patak természetközeli állapotának megóvásával és visszaalakításával kapcsolatos törvényből

A Morgó-patak természetközeli állapotának megóvására és visszaalakítására vonatkozó jogszabályi hátteret az 1997-ben elfogadott 1996. évi LIII. "A természet védelméről" szóló törvény biztosítja. Részletek a törvényből: Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek...

Dukay Igor: Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez

Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez írta: Dukay Igor (Göncöl Alapítvány, a Hálózat az élővízekért-program felelőse) 1. A jelenlegi állapot általános áttekintése A Török-patak kismarosi szakaszának meder- és partviszonyai, élővilága természetföldrajzi okokból és az ember tájalakító...

A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása

Legsürgetőbb feladatunk A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása azért vált sürgetővé, mert a falu a "vis maior" pályázati keretből milliós nagyságrendű összeget nyert árvízvédelemre, a Morgó-patak (hivatalos térképeken: Török-patak!) "helyreállítására". A patakpart ill. patakmeder-rendezést fák...