A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása

Legsürgetőbb feladatunk A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása azért vált sürgetővé, mert a falu a "vis maior" pályázati keretből milliós nagyságrendű összeget nyert árvízvédelemre, a Morgó-patak (hivatalos térképeken: Török-patak!) "helyreállítására". A patakpart ill. patakmeder-rendezést fák...

2000. évi hírek, események

2000. DECEMBER 4. A Göncöl Alapítvánnyal közösen írtunk egy levelet a Polrármesternek, melyben megfogalmaztuk, hogy a kivitelezés mennyiben tért el a tervektől és milyen további elképzeléseink vannak a Morgó-patak jövőjét tekintve. A levéllel mellékeltük a...

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület bemutatása

Az Egyesület célja: A Dunakanyar természeti értékeinek megőrzése és az eredeti természetes egyensúly visszaállítása.   Tevékenységi körei Elsősorban gyakorlati természetvédelmi munkák: fák ültetése, pataktisztítás. A lakosság szemléletformálása természeti kincseink megóvása érdekében. Állapotfelmérések: vizes élőhelyek (patakok, patakpartok, Duna-part), erdők, rétek. Terepgyakorlatok,...