Hivatalosan is Regisztrált Tehetségpont lett a Mátyásfa Tehetséggondozó Műhely.

 

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 15 éve vállal szerepet Kismaros és a környező települések természeti értékeinek felmérésében és megőrzésében. A terület vizes élőhelyei: a Morgó-patak és a Kis-Duna néven közismert dunai ártér igen értékes, védelemre alkalmas természetvédelmi terület a Dunakanyarban. A patakon évek óta végzünk vízkémiai és biológiai méréseket, a patak partján ill. a dunai ártéren komplex botanikai, ornitológiai és herpatológiai méréseket végeztünk. Értékőrző munkánk túlmutat az élőhelyek védelmén, helyreállításán, hiszen az elmúlt másfél évtizedben a település épített és kulturális értékeivel is foglalkoztunk.

Fő célunk hogy a Dunakanyarban élő gyerekek a környezeti nevelés eszközeivel, komplex pedagógiai módszerekkel megismerhessék ezeket a területeket, ezért rendszeres kutatásokat, vizsgálatokat, terepbejárásokat szervezünk ide. Kiváló környezeti adottságaink, elhivatott szakembereink és a területre kidolgozott tanösvényeink biztosítják ezeknek a programoknak magas színvonalát és népszerűségét.

A terület megismerésén túl célunk egy olyan összetett személyiség- és viselkedésformálás, valamint értékválasztó minta adása is, amely képessé teszi a gyerekeket a másokkal való együttműködésre, az élő és élettelen természet értékeinek megőrzésére, a tapasztalatok feldolgozására.

A tehetségpont kialakítása a természettudományos műveltségi területen hiánypótló, hiszen az egyedülálló környezet sok más intézményből hiányzik. A hely alkalmas gazdagító-programok szervezésére: szakkörök, csillagjáró programok, tematikus táborok, és erdei iskolai ill. óvodai programok keretében. Évek óta csillagjáró táborok néven szervezünk nyári foglalkozásokat, az itt összegyűjtött tapasztalatokat állítjuk a tehetséggondozás szolgálatába, kiegészítve az iskolaévben felkínálkozó alkalmakat is.

Fontos célunk a természeti és épített értékeinket, hagyományaink minél szélesebb körben való megismertetése, ezért közösségi foglalkozásokat szervezünk, internetes (korábban nyomtatott) újságot szerkesztünk évek óta. Honlapunk és facebook oldalunk segíti az információk gyorsabb megjelenését.

További információ a Tehetségpont oldalán olvasható: MTM