nyri_faluKedves Kismarosi Lakosok és Nyaralók!

Többen fordultak hozzánk, hogy az egész heti zaklatott, lármás élet és munka után legalább vasár- és ünnepnapon nyugalmat szeretnének maguk körül. Bármilyen hihetetlen, a zaj a legalattomosabb környezetszennyezés. Sokszor nem is vesszük észre, hogy ingerültségünknek az oka egész egyszerűen az, hogy folyamatosan különféle gépek zúgnak körülöttünk. A csend az egyik legnagyobb, ritka kincsünk.

 

Legyünk tekintettel egymásra! Hagyjuk egymást pihenni! Talán többekhez nem ért el az a hír, hogy a kismarosi képviselő-testület megalkotta az 5 /2003. III. 17. sz. környezetvédelmi rendeletét, amely kimondja a következőket:

 

?Zajvédelem szabályozása 21.§. A község közigazgatási területén a zajforrásoktól, üzemi létesítményektől és hangosító berendezésektől származó környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a 4/l984. (I.23.). EüM. sz. rendeletben meghatározott, a területi funkcióknak megfelelő zajterhelési határértékeket.

22. §. (1) Üzemi létesítmény építéséhez és telepítéséhez, élő – és gépi zene zeneszolgáltatáshoz, valamint hangosító berendezés működtetéséhez hatósági engedély szükséges. Környezeti zajvédelmi szempontból szolgáltató – üzemi létesítmények esetében környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyző gyakorolja. (2) A község közigazgatási területén az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát és nem sértheti a közízlést.

23.§. (1) Lakókörnyezetben zajos ipari tevékenység a vonatkozó zajterhelési határérték teljesülésétől függetlenül csak épületen belül végezhető. (2) Kertépítéssel- és fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenység végzése és zajforrások működtetése lakókörnyezetben: Hétköznapokon és szombaton 6 és 20 óra között engedélyezett. Vasárnap és  ünnepnapokon  valamint a fentiekben jelzett időpontokon kívül minden más időszakban tilos!

24.§. Aki a zajvédelemre vonatkozó szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.?

Nagyon reméljük, hogy településünkön olyan emberek élnek és nyaralnak, akik tudják, hogy a kellemes  együttélésnek alapvető feltétele az, hogy figyeljünk a másik emberre is. Ezt kérjük most mindenkitől. Bízunk belátásukban és együttműködésükben!

Fotó: Karoliny Irén