1. A kismarosi Szőlő-árok hulladékmentesítése

Tavasszal Kismaros egyik természeti értékének, a Szőlő-ároknak, évekkel ezelőtt elkezdett a hulladékmentesítését folytattuk. Az árok egy időszakos vízfolyás, mely több km hosszan ereszkedik le a Börzsöny déli vonulatai közül a Duna menti ártéri síkra. Ez egyúttal szemlélteti ökológiai jelentőségét is:

A Duna-sík Natura 2000-es terület a Duna, egy Duna-holtág, a Kismarosi-sziget, a kiszáradó láprétek és ártéri erdők miatt. Szép, természetes és természetközeli terület, melyen hagyományos gazdálkodás (mint kulturális érték) még megfigyelhető. Ugyanakkor itt halad a fővárostól északra húzódó kerékpárút, a Budapest-Szob-vasútvonal, a 2-es főközlekedési út. Mindezektől a hegylábi gyümölcsösökből, szőlőkből átalakult hétvégi – esetenként lakóingatlanok – üdülőtelkek felé épp a Szőlő-árok vezet, mely viszonylag rövid alsó szakasza rendkívül szemetes és részben betöltött.

Az egész településre kiterjedő akciókban az önkormányzat, a vadászok, a cserkészek helyi szervezetének és egyesületünk képviselői, az általános iskola tanulói vettek részt. A Szőlő-árok esetében a lakossági-közösségi hulladékgyűjtés mellé segítséget kértünk, annak érdekében, hogy biztosan minél több szemét kerüljön megfelelő lerakásra. Erre a terepviszonyok, a bizonytalan időjárás miatt is szükség volt. Hasonló okból kértünk külső segítséget a résztvevők, a partnerek összehangolására, az akciók megszervezésére, lebonyolítására.

2. Élethosszig tartó tanulás

A nyár végén a TEMPUS Közalapítványon keresztül bekapcsolódtunk egy nemzetközi pályázatba, melynek célja, hogy az iskolákba idős önkéntesek adjanak programot gyerekeknek. Ezt a programunkat a Vilcsek Gyula Általános iskolával közösen koordináljuk.

Munkánk során megtaláltuk a közelünkben azokat az életerős, tehetséges nyugdíjasokat, akik önként és szívesen szánnak életükből időt és energiát a fiatalokkal való foglalkozásra. Olyanokkal dolgozunk együtt, akik szeretik a gyerekeket és bánni is tudnak velük. Sokan az önkéntesek közül pedagógusok, edzők, klubvezetők voltak, ám vannak olyanok is, akik “csak egyszerűen” pompás háziasszonyok, kertészek, sportolók, vagyis átadásra érdemes, speciális tudással rendelkeznek. Fontos célunk, hogy a program keretében értelmes elfoglaltságot biztosítsunk számukra, hogy a részvétel által a közösség hasznos tagjainak érezhessék magukat. Mit ad a program a fiataloknak? Az együttlétek különösen azoknak a gyermekeknek adnak többletet, akiknek már nem vagy messzebb élnek a nagyszüleik, vagy a szüleik rendkívül elfoglaltak, de természetesen a foglalkozásokra minden gyereket szeretettel várunk. Egyesületünk eddig a következő programokat tervezte és szervezte meg az iskolában: hagyományőrző tevékenységek folytatása (tánc, ének, sütés-főzés stb.), kertművelés, faluszépítés, részvétel közös színház és mozi látogatásokon, kirándulásokon, számítógépes-tanfolyam nagyszülőknek, német beszélgető kör.

Külön említést érdemel az “Ismerd meg Kismarost!” című pályázat, amelyet a gyermekek számára írunk ki évente, korosztályonként, különböző feladatokat adva nekik. A pályázaton való részvétel elmélyült kutatómunkát kíván a gyerekek részéről, ebben a helyi könyvtárossal és a Falumúzeum önkénteseivel tudunk segíteni a fiataloknak. A pályázat keretében készülnek a gondosan megszerkesztett családfáink is, melyek összeállításánál természetesen nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a nagyszülők. Az elkészült munkákból évente az úgynevezett “Maros napokon” kiállítást készítünk, és az évek óta felhalmozódott anyagból helyi kiadványt szeretnénk készíteni.

Más esetekben az idősek tanulhatnak a gyerekektől: magunk is meglepődtünk, hogy milyen igény van az idős korosztály részéről a számítógépek használatára, s milyen büszkék a fiatalok, hogy ezt ők taníthatják meg nagyszüleiknek.

A nemzetközi tapasztalatok is jók, több országban képeznek már segítő nagymamákat, nagypapákat, és egyre több közösség ismeri fel ennek jótékony hatását. Egyesületünk is bekapcsolódott egy Grundtvig 2 Tanulási kapcsolat projektbe, melyben több, hasonló programot megvalósító európai szervezettel cseréljük ki tapasztalatainkat, ismerjük meg egymás munkáját.

3. Tanösvényekkel Kismaros rejtett értékeiért

Október 21-én, szombat délután 3 órakor, egy kis ünnepség keretében felavattuk a kismarosi tanösvényeket bemutató táblánkat. A táblaavatóra mintegy huszonöt kismarosi jelenlétében, a Duna utca és a kerékpárút találkozásánál került sor. A táblán néhány ráhangoló mondat mellett látható-olvasható a tanösvény útvonalait jelző térkép, tíz fénykép és a vezetőfüzetek beszerzési helyei. Az ünnepségen négy helyi képviselő, a Hagyományőrző Kórus, a Teleház és a Kismarosi Kikiáltó szerkesztőségének tagjai is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

A köszöntő és rövid tájékoztató után a fenti vers és Petőfi Sándor megzenésített verse, a „Kis lak áll a nagy Duna mentében” kezdetű hangzott el, néhány könnyet csalogatva egy-egy résztvevő szeméből. Ezt követően egy Duna-parti séta keretében bemutattuk a természetvédelmi tanösvényünk néhány állomását. Kellemes, szép késő őszi délután volt.

Néhány fontos háttér-információ a tanösvényekkel kapcsolatban:

A két útvonal kijelölését hosszú szakmai munka előzte meg, melyből elsőként a Morgó-patakon hét éve megkezdett állapot-felmérési és revitalizációs tevékenységet emeljük ki.

Az ezekhez kapcsolódó eredményekről alkalomszerűen tájékoztattuk a lakosokat, az érintett települések döntéshozóit és a környezetvédelmi hatóságokat. Jelenleg az elvi engedély birtokában a kiviteli tervek készítése és a forrás beszerzése zajlik.

Négy éve feltérképeztük Kismaros ún. egyedi tájértékeit is, vagyis a nem védett természeti és kultúrtörténeti, helyi értékként megőrzendő „kincseit”. Ilyenek a vízelvezető árkok, a természetközeli élőhelyek, a szép homlokzatú házak, éppúgy, mint a gólyafészek, a pincesor, vagy a falu határában található keresztek. A tanulmány egy példányát átadtuk a Polgármesteri Hivatalának és a közeljövőben új községi könyvtárban szeretnénk hozzáférhetővé tenni minden kismarosi lakos számára. Az értékeket bemutató fotókiállítás a Vilcsek Gyula Általános Iskolában tekinthető meg.

A most tervezett tanösvényeink egyike a falu központjába vezet. Az ott található kultúrtörténeti emlékhelyeken keresztül ismerkedtet meg bennünket a falu történetével. A másik a falu körül mutatja be a megőrzésre méltó, sérülékeny vizes élőhelyeket, a Dunakanyar táji jellegzetességeit, amelyre minden természetkedvelő és kismarosi méltán büszke lehet.

A tanösvényekhez készült vezetőfüzetek novemberben jelentek meg, a táblán megjelenő elosztóhelyeken (pl. Művelődési Ház, Vilcsek Gyula Általános Iskola, Falumúzeum), lehet hozzájutni, illetve a honlapunkról is letölthető lesz. Előzetes egyeztetéssel szakvezetést is biztosítunk. Munkánkat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.

Pénzügyi beszámoló:

Bevételek:

1. Értékesített nettó árbevétel:            0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke:    0
3. Egyéb bevételek:                     2 838 eFt

a. alapítói:                            0
b. központi költségvetési:          2 280 eFt
c. helyi önkormányzati:                30 eFt
d. egyéb:                             528 eFt

4. Pénzügyi műveletek bevételei:            2 eFt
5. Rendkívüli bevételek:                    0
6. Tagdíjak:                                5 eFt

A. Összes bevétel:                  2 845 eFt

Kiadások:

7. Anyagjellegű ráfordítások:             533 eFt
8. Személyi jellegű ráfordítások:           0
9. Értékcsökkenési leírás:                  0
10. Egyéb ráfordítások:                 1 983 eFt
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai:        0
12. Rendkívüli ráfordítások:                0

B. Összes ráfordítás:               2 516 eFt
C. Adózás előtti eredmény:            329 eFt
I. Adófizetési kötelezettség:           0
D. Jóváhagyott osztalék:                0
E. Tárgyév eredmény:                  329 eFt

A pénzügyi támogatásokat a pályázati programok költségeire, működési költségekre ill. infrastruktúra-fejlesztésre fordítottuk. Az elnökségi tagok külön juttatásokban nem részesültek.

Az 1%-os adófelajánlásokból, 29 556 Ft-t az egyesület működésére használtuk fel: irodaszereket vásároltunk, kommunikációs költségekre költöttük (telefon, posta, fénymásolás), valamint az ügyintézésekhez szükséges utazási költséget támogattuk belőle.