Egyesületünk 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy a Dunakanyar és a Börzsöny hegység kulturális és természeti értékeit megőrizze, és harmonikus ember-természet viszonyt alakítson ki az itt élő emberekkel együttműködve. 2002 óta kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként vagyunk nyilvántartva. Kiemelt működési területünk a környezetvédelem, ennek érdekében a következő feladatokat vállaltuk fel:

 • Vizes élőhelyek állapotfelmérése, kutatások szervezése, védetté nyilvánítások szorgalmazása.
 • Terepgyakorlatok, ökotúrák, környezet- és természetvédelmi akciók, táborok szervezése.
 • A lakosság szemléletformálása környezeti nevelési kiadványokkal, újságcikkekkel, kiállításokkal, fórumokkal.
 • Érdekképviselet a környékbeli önkormányzatoknál és más hivatalos szerveknél.

Tevékenységeinket pályázati támogatásokból valósítjuk meg, melyet részben az Ökosansz Alapítványon – mint pénzügyi befogadó szervezeten keresztül –, részben az egyesület közvetlen támogatásaiból finanszíroztuk. 2003 évi pályázati eredményeink a következők voltak:

1. A Morgó-patak vízgyűjtő területének komplex felmérése és értékeinek bemutatása

Ebben az évben több tekintetben is szélesebb körű vizsgálatokkal kívántuk feltárni a patak élővilágát és vízminőségét: a Morgó-patakon és hat mellékvizén összesen 16 állandó mintavételi pontot vizsgáltuk forrásvidékükön, torkolatuk felett és alatt. A patak élővilágának felmérését szintén más, részben a területen már tevékenykedő társadalmi szervezetekkel közösen végeztük, így további botanikai, halfaunisztikai és madártani vizsgálatokra is sor került.

2. Gyakorlati természetvédelmi akciók

Ősszel faültetési akció keretében több mint 100 db facsemetét vásároltunk, hogy a lakosság bevonásával elinduljon Kismaros újrafásítását kezdeményező programunk. Szemétszedési akciónkat idén már több civil szervezet összefogásával szerveztük.

3. A patakmeder természetközeli állapotának visszaállítását célzó terv előkészítése, koordinációja

A patak jobb ökológiai állapotának elérése céljából nagy hangsúlyt fektetünk a revitalizációra, vagyis hogy a patak eredeti, természetközeli állapotát visszaállítsuk, az élővilág számára kedvezőtlen betonelemeket környezetbarát partbiztosítással váltsuk ki. Elsősorban arra törekszünk, hogy a lakosság árvízi biztonságát az élővilág érdekeivel együtt érvényesítsük.

Ennek érdekében egy szakemberek által megírt, revitalizációt előkészítő tanulmány elkészíttetését céloztuk meg. A tervet természetvédelmi és halbiológiai szakértők, valamint vízügyi szakemberek együtt írták, így minden szakterület megfelelően képviselve lett. A terv jelenleg engedélyeztetés alatt áll.

4. Érdekérvényesítés

Évek óta szorosan együttműködünk, s így aktív szerepet vállalunk Kismaros önkormányzatával a helyi környezetvédelmi ügyeket szolgáló határozatok, dokumentumok összeállításában.

Ebben az évben kiterjesztettük lobby-tevékenységünket a Morgó-patak vízgyűjtőterületén levő többi patakok állapotáért is. Tárgyalásokat folytattunk ezügyben az érintett önkormányzatokkal, szakhatóságokkal és helyhatóságokkal a patakok állapotának megóvása és fejlesztése céljából, számukra beadványt is készítünk.

Létrehoztunk a “Dunakanyar Kisvízfolyás-helyreállítási Szövetséget”, a Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesülettel (Budapest) és a Tavirózsa Természetvédő Egyesülettel (Veresegyháza), hogy a természetvédelem érdekeit szövetségben egyesítve, nagyobb erővel tudjuk érvényesíteni.

5. Vízkémiai mérések szakmai hátterét bemutató kézikönyv kiadása

“Vízkémiai útmutató” címmel, 1000 példányban, egy kézikönyvet adtunk ki. Bár sokan végeznek kémiai vízvizsgálatokat, közülük csak kevesen rendelkeznek a mérésekhez kapcsolódó háttértudás ismeretével. A kiadvány felső tagozatos ill. gimnáziumi tanulók és tanáraik, erdei iskolai programokat nyújtó intézmények, oktatóközpontok, művelődési házak, erdészetek, vízminőség-ellenőrzést végző szakmai csoportok számára készült.

6. A Dunakanyar természeti és kulturális értékeinek bemutatása

2003-ban Kismaros egyedi tájértékeit vettük számba, a fotókból vándorkiállítást rendeztünk. A kismarosi lakosoknak hirdetett ökotúráink a tájértékek természeti részeinek bemutatását célozták meg.

A helyi és a szomszédos települések általános iskolai tanulóinak terepgyakorlatot vezettünk: egyszerű vízkémiai és élővilág-vizsgálatokra került sor, melyek sikerességét a gyerekek által írt élménybeszámolók igazolják.

7. Újságcikkek, kiadványok megjelentetése

Megalakulásunk óta rendszeresen jelentetünk meg szemléletformáló cikkeket a helyi és a regionális lapokban (Kismarosi Kikiáltó, Szokolyai Híradó, Börzsöny népe), melyeket az interneten is közzéteszünk, honlapunkon (www.extra.hu/matyasfa). Az elmúlt évben 2 környezeti nevelést szolgáló, ismeretterjesztő kiadványunk jelent meg: “A Morgó-patak völgyének természeti és kulturális értékei” című 12 oldalas füzet és egy színes szórólap, melynek “Vízparti fák szerepe a környezet- és árvízvédelemben” a címe.

Pénzügyi beszámoló

Bevételek:

 1. Értékesített nettó árbevétel:…………………………………….. 0 Ft
 2. Aktivált saját teljesítmények értéke:………………………… 0 Ft
 3. Egyéb bevételek:

a. alapítói:……………………………………………………… 0 Ft
b. központi költségvetési:…………………………… 1000 eFt
c. helyi önkormányzati:…………………………………… 0 Ft
d. egyéb:…………………………………………………….. 550 eFt

 1. Központi műveletek bevételei:………………………………… 1 eFt
 2. Rendkívüli bevételek:…………………………………………….. 0 Ft
 3. Tagdíjak:………………………………………………………………. 7 eFt

A. Összes bevétel:………………………………………………………. 1558 eFt

Kiadások:

 1. Anyagjellegű ráfordítások:………………………………….. 350 eFt
 2. Személyi jellegű ráfordítások:……………………………….. 21 eFt
 3. Értékcsökkenési leírás:…………………………………………. 50 eFt
 4. Egyéb ráfordítások:…………………………………………….. 177 eFt
 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai:…………………………… 22 eFt
 6. Rendkívüli ráfordítások:…………………………………………. 0 Ft

B. Összes ráfordítás:……………………….. 620 eFt
C. Adózás előtti eredmény:…………………. 0 Ft
I. Adófizetési kötelezettség:……………….. 0 Ft
D. Jóváhagyott osztalék:……………………… 0 Ft
E. Tárgyévi eredmény:……………………. 938 eFt

A pénzügyi támogatásokat a pályázati programok költségeire, működési költségekre ill. infrastruktúra-fejlesztésre fordítottuk.

Farkas Zsuzsanna és Néder Katalin