A Szövetség tagjai felismerve azt, hogy a kisebb felszíni folyóvizek a térség, az ország és az egész Föld rendszerében és gazdaságában mindezidáig kívánatos mértékben el nem ismert jelentősséggel bírnak, valamint ökológiai szempontú helyreállításukra társadalmi igény van és a természeti értékek védelmében tovább nem halogatható, továbbá az Európai Unió Víz keretirányelve rehabilitációjukat írja elő, létrehozzuk a Duna-kanyar Kisvízfolyás-helyreállítási Szövetséget és elindítjuk a Duna&Kanyar programot.

A Szövetség tagjaiként vállaljuk, hogy működési területünkön folytatjuk a patakokkal kapcsolatos szemléletformáló, érdekérvényesítő tevékenységünket; azt közös módszertan szerint, de egyes helyi specialitásokra tekintettel végezzük; tapasztalatainkat átadjuk egymásnak és a később kapcsolódó szervezeteknek.

A fentiek szerint vállaljuk a következő vízgyűjtőterületek környezeti és természeti állapotának feltárását, a referencia területek lehatárolását, a veszélyeztetett élőlények és közösségek védelmének megalapozását, a rehabilitáció előkészítését és szakmai kontrollját, vízgyűjtő szövetségek létrehozását és működtetését, a vízfolyásokat és csatlakozó víztesteket érő káros hatások (szennyezések, vízrendezés, csak vízgazdálkodási szempontú fenntartás) csökkentését.

A Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület vállalja:

  • az Egyesület Vízvédelmi Munkacsoportja keretében, valamint a „Dunakanyar 2000-ben” program folytatásaként az oktató-nevelő, állapotfelmérő tevékenységet;
  • az EMLA-val (Környezeti Jog és Management Egyesület) közösen a Rákos-patak vízgyűjtőterületén patakrevitalizációs pilotprogram indítását;
  • Pilis-Visegrádi-hegység forrásainak és kisvízfolyásainak vizsgálatát, állapotjavítását.

A Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület vállalja:

  • a Sződrákos-patak és mellékvizei, valamint a patakok menti (országos jelentőségű) lápok élővilágának felmérését, védelmét.

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület vállalja

  • a Morgó-patak és mellékvizei, valamint további Dél-börzsönyi vízfolyások (Mosoni-, Hatló-, Malom-, Bőszobi-patakok) és élőviláguk vizsgálatát, védelmük és helyreállításának elősegítését.

Az Élő Táj Környezet-, Természet- , Tájvédelmi és Kulturális Egyesület vállalja

  • A Duna&Kanyar program koordinációját
  • A Duna-kanyar jobbparti vízfolyások, elsősorban a Bükkös-patak védelmének, természetvédelmi kezelésének, rehabilitációjának előmozdítását.

 Budapest, 2006. október

Obermayer András
Elnök
Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület

Krenedits Sándor
Elnök
Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület

Néder Katalin
Elnök
Mátyásfa Környezetvédő Egyesület

Dukay Igor
Elnök
Élő Táj Egyesület

Letöltés:
A Dunakanyar Kisvízfolyás-helyreállítási Szövetség Duna&Kanyar programjának együttműködési nyilatkozata