2009. NOVEMBER 2.

Mátyásfa Környezetvédő Egyesület hírei

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 2008. évi közhasznúsági jelentése

 

2009. OKTÓBER 12.

Mátyásfa Környezetvédő Egyesület hírei

Emlékeztető a 2009. október 3-ai egyesületi közgyűlésről.

Téma: A kismarosi holtág (Kis-Duna) és a Duna-part védelme, helyi védettség előkészítése

Szervező: Néder Katalin, a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület (MÁK) elnöke

Helyszín: Patak Vendéglő (Kismaros)

Meghívottak:

Néder László (MÁK), projektkoordinátor
Manczur Ferenc (MÁK), az ornitológiai felmérés elkészítője
Kunos Viktória (MÁK)
Neubauer Rudolf (MÁK), a KISDUNA újság kiadója
Csillag János (MÁK)
Zelei Zsolt (MÁK)
Békefiné Moór Györgyi, Vízválasztó Egyesület
Tomcsányi Zsófia, Duna-Ipoly Nemzeti Park
Czilik Ede, önkormányzati képviselő, TEF elnök
Bertényi Gábor, helyi vállalkozó
Szomráki Pál, helyi vállalkozó
Végvári Péter, helyi vállalkozó

Résztvevők:

Néder Katalin
Néder László
Földesi Dorka
Bertényi Gábor
Neubauer Rudolf
Csillag János

Jegyzőkönyvvezető: Néder Katalin

Hitelesítők: Néder László, Neubauer Rudolf

Előzmények:

2003-ban a kismarosi Duna-partot és holtágat (Kis-Duna) felvettük az EGYEDI TÁJÉRTÉK kataszterbe, így a KISMAROSI ÖNKORMÁNYZAT állásfoglalását kértük a területek megőrzésére és jogi védelmére.

2008 februárjában a DUNA-IPOLY NEMZETI PARK meghívására egy konferencián vettünk részt, ahol a Dunakanyar természeti értékeit mutatták be. A kétéltűeket és hüllőket felmérő kutatók arra hívták fel a figyelmet a résztvevőknek, hogy a Kis-Duna a környéken egyedülállóan értékes, fajgazdagsága miatt. A résztvevők között ott voltak a környékbeli települések polgármesterei is. Ekkor döntöttünk a helyi védelem kezdeményezése mellett.

2009-től, a KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM (KVVM) pályázati támogatásával, megkezdtük a terület vízbiológiai, botanikai, ornitológiai és zoológiai felmérését. A pályázatban vállaltuk a helyi védelmet is.

Az ornitológiai, a botanikai és a vízbiológiai felmérések eredményei is a terület megőrzését támogatják

A közel egy órás megbeszélésen a következő konszenzusra jutottunk:

1. A helyi védettséget a nagymarosi Duna-parttal együtt kezdeményezzük az önkormányzatoknál.

2. A Göncöl Alapítvány felmérési eredményeit szerezzük meg Pantali Bencétől.

3. Esztergom – Visegrád a Világörökség része lehet, s így a Duna-partok pufferzónaként különleges védelmet kapnak.

4. A kismarosi Duna-parti telkek magánkézben vannak, a közelmúltban újraosztották a földeket, a faültetéshez a tulajdonodokat kell megkeresni. A Duna-par többi része Verőcéhez ill. az Ipoly-Erdő Rt.-hez tartozik.

5. A nagymarosi Duna-part átsorolása 2009. 04. 28-i önkormányzati határozattal megtörtént. Módosították a Településrendezési Tervet, így a gazdasági területek különleges, K-IFK-területekké lettek átminősítve. Az átsorolást Bertényi Gábor (Szimplak Ökoturisztikai Kft.) kezdeményezte. Tehát a helyi védettséget magánszemély is kezdeményezheti.

Vállalások:

1. A helyi védettség kezdeményezésével felkeressük Murányi Zoltánt (Nagymarosi Polgármesteri Hivatal) Bertényi Gábor

2. A KVVM támogatásával történő felmérésekről további cikkeket jelentetünk meg a KISDUNA újságban. Néder László, Neubauer Rudolf

3. Pantali Bencét megkérjük, hogy küldje el a Göncöl Alapítvány felmérési adatait. Bertényi Gábor

4. Heti egy alkalommal terepbejárást tartunk, hogy felmérjük, mi történik a Duna-parton és a Kis-Dunán. A történésekről naplót írunk. Csillag János

Az est második felében a MÁK további terveiről beszéltünk:

  • Faültetések legyenek a Duna-parton és a Szuttán (MÁTYÁSFASOR).
  • Az egyesület 10 éves születésnapját Madarak és Fák napján ünnepeljük a focipályán.
  • Készüljön egy jubileumi kiadvány a MÁK eredményeiről.

Mellékletek:

1.sz. Jelenléti ív (1 oldal), 2. sz. Jegyzőkönyv (2 oldal)

Kapják: a meghívottak (12 fő)

Kismaros, 2009. október 4.

Néder Katalin jegyzőkönyv vezető

Néder László hitelesítő

Neubauer Rudolf hitelesítő