2006. NOVEMBER 18.

Nem az a fontos a világban, hol állunk, hanem az, merre indulunk… ” (Oliver Wendell Holmes, Sr.)

Tanulj a Nagyitól! – generációk közötti tanulás Kismaroson

Az európai társadalom “elöregedése” mára már közhelynek számít, szinte mindenki tisztában van vele, hogy a születéskor várható életkor növekedése és a születésszám csökkenése következtében egyre több lesz az idős ember Európában. Ugyanezzel a helyzettel nézünk szembe helyi szinten is Kismaroson: a népesség száma egyre csökken, az időskorúak aránya egyre nő, miközben a generációk elidegenedése is megfigyelhető. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a sokak által már “inaktívnak” minősített korosztály tagjai még sok kihasználatlan tartalékkal rendelkeznek és olyan ismeretek, képességek birtokában vannak, amelyeket a fiatalok az iskolarendszerben nem, vagy csak érintőlegesen tanulnak meg. A generációk közötti tanulás módot és lehetőséget ad mindkét korosztálynak, hogy együttműködjenek egymással. Bevonja az időseket a tanítási-tanulási folyamatba, így biztosítja, hogy tudásuk és tapasztalatuk hozzáférhetővé válik a gyerekek számára is, miközben a fiatalok segítségével eredményesebben tudnak szembenézni a mai kor kihívásaival.

A kismarosi Mátyásfa Környezetvédő Egyesületben végzett munkánk során megtaláltuk a közelünkben azokat az életerős, tehetséges nyugdíjasokat, akik önként és szívesen szánnak életükből időt és energiát a fiatalokkal való foglalkozásra. Olyanokkal dolgozunk együtt, akik szeretik a gyerekeket és bánni is tudnak velük. Sokan az önkéntesek közül pedagógusok, edzők, klubvezetők voltak, ám vannak olyanok is, akik “csak egyszerűen” pompás háziasszonyok, kertészek, sportolók, vagyis átadásra érdemes, speciális tudással rendelkeznek. Fontos célunk, hogy a program keretében értelmes elfoglaltságot biztosítsunk számukra, hogy a részvétel által a közösség hasznos tagjainak érezhessék magukat. Mit ad a program a fiataloknak? Az együttlétek különösen azoknak a gyermekeknek adnak többletet, akiknek már nem vagy messzebb élnek a nagyszüleik, vagy a szüleik rendkívül elfoglaltak, de természetesen a foglalkozásokra minden gyereket szeretettel várunk. Egyesületünk eddig a következő programokat tervezte és szervezte meg az iskolában: hagyományőrző tevékenységek folytatása (tánc, ének, sütés-főzés stb.), kertművelés, faluszépítés, részvétel közös színház és mozi látogatásokon, kirándulásokon, számítógépes-tanfolyam nagyszülőknek, német beszélgető kör.

Külön említést érdemel az “Ismerd meg Kismarost!” című pályázat, amelyet a gyermekek számára írunk ki évente, korosztályonként, különböző feladatokat adva nekik. A pályázaton való részvétel elmélyült kutatómunkát kíván a gyerekek részéről, ebben a helyi könyvtárossal és a Falumúzeum önkénteseivel tudunk segíteni a fiataloknak. A pályázat keretében készülnek a gondosan megszerkesztett családfáink is, melyek összeállításánál természetesen nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a nagyszülők. Az elkészült munkákból évente az úgynevezett “Maros napokon” kiállítást készítünk, és az évek óta felhalmozódott anyagból helyi kiadványt szeretnénk készíteni.

Más esetekben az idősek tanulhatnak a gyerekektől: magunk is meglepődtünk, hogy milyen igény van az idős korosztály részéről a számítógépek használatára, s milyen büszkék a fiatalok, hogy ezt ők taníthatják meg nagyszüleiknek.

Nemcsak a tudás elsajátítása, átadása a cél, hanem a nevelés is. Nagyon szeretnénk, ha a kismarosi fiatalok nem maradnának magukra gondjaikkal, nem kallódnának, és volnának, akik kapaszkodót nyújtanak nekik. Ha az idős emberek értelmes elfoglaltságot találnának a nyugdíjas éveikre, ha a két korosztály közösen teremtene értéket. A program segítségével elkerülhető a generációk elidegenedése egymástól, és egészen új módon világítja meg a tanulás és a munka megváltozott helyzetét a társadalomban.

Eddigi tapasztalataink szerint a program segíti a generációk közötti párbeszédet, csökkenti a konfliktusokat és legfőképpen — és a mi elsődleges célunk ez — erősíti az adott közösséget.

A nemzetközi tapasztalatok is jók, több országban képeznek már segítő nagymamákat, nagypapákat, és egyre több közösség ismeri fel ennek jótékony hatását. Egyesületünk is bekapcsolódott egy Grundtvig 2 Tanulási kapcsolat projektbe, melyben több, hasonló programot megvalósító európai szervezettel cseréljük ki tapasztalatainkat, ismerjük meg egymás munkáját.

Nagyon reméljük, hogy törekvéseink és eddigi eredményeink példát mutathatnak más, közösen tanulni és fejlődni vágyó közösségeknek is.

Végvári Györgyi
Mátyásfa Környezetvédő Egyesület
vilcsek@vnet.hu, vevatab@enternet.hu, matyasfa@uw.hu

 

2006. NOVEMBER 3.

Még egyszer átöleltem s nekivágtam az útnak.
Virág a réten, szagos füvek a fák alatt.
A föld is csupa illat, de erről mit se tudtam,
amíg szerény parfümje ingujjamhoz tapadt.”

Csáng Hu (Faludy György fordításában)

Tanösvényekkel Kismaros rejtett értékeiért

Október 21-én, szombat délután 3 órakor, egy kis ünnepség keretében felavattuk a kismarosi tanösvényeket bemutató táblánkat. A táblaavatóra mintegy huszonöt kismarosi jelenlétében, a Duna utca és a kerékpárút találkozásánál került sor. A táblán néhány ráhangoló mondat mellett látható-olvasható a tanösvény útvonalait jelző térkép, tíz fénykép és a vezetőfüzetek beszerzési helyei. Az ünnepségen négy helyi képviselő, a Hagyományőrző Kórus, a Teleház és a Kismarosi Kikiáltó szerkesztőségének tagjai is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület kismarosi tanösvényeket bemutató táblájának avatója a kismarosi Duna-part melletti kerékpárút Duna utcai szakaszánál 2006. Október 21-én.
A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület kismarosi tanösvényeket bemutató táblájának avatója a kismarosi Duna-part melletti kerékpárút Duna utcai szakaszánál 2006. Október 21-én.

 

A köszöntő és rövid tájékoztató után a fenti vers és Petőfi Sándor megzenésített verse, a „Kis lak áll a nagy Duna mentében” kezdetű hangzott el, néhány könnyet csalogatva egy-egy résztvevő szeméből. Ezt követően egy Duna-parti séta keretében bemutattuk a természetvédelmi tanösvényünk néhány állomását. Kellemes, szép késő őszi délután volt.

Néhány fontos háttér-információ a tanösvényekkel kapcsolatban:

A két útvonal kijelölését hosszú szakmai munka előzte meg, melyből elsőként a Morgó-patakon hét éve megkezdett állapot-felmérési és revitalizációs tevékenységet emeljük ki.

Az ezekhez kapcsolódó eredményekről alkalomszerűen tájékoztattuk a lakosokat, az érintett települések döntéshozóit és a környezetvédelmi hatóságokat. Jelenleg az elvi engedély birtokában a kiviteli tervek készítése és a forrás beszerzése zajlik.

Négy éve feltérképeztük Kismaros ún. egyedi tájértékeit is, vagyis a nem védett természeti és kultúrtörténeti, helyi értékként megőrzendő „kincseit”. Ilyenek a vízelvezető árkok, a természetközeli élőhelyek, a szép homlokzatú házak, éppúgy, mint a gólyafészek, a pincesor, vagy a falu határában található keresztek. A tanulmány egy példányát átadtuk a Polgármesteri Hivatalának és a közeljövőben új községi könyvtárban szeretnénk hozzáférhetővé tenni minden kismarosi lakos számára. Az értékeket bemutató fotókiállítás a Vilcsek Gyula Általános Iskolában tekinthető meg.

A most tervezett tanösvényeink egyike a falu központjába vezet. Az ott található kultúrtörténeti emlékhelyeken keresztül ismerkedtet meg bennünket a falu történetével. A másik a falu körül mutatja be a megőrzésre méltó, sérülékeny vizes élőhelyeket, a Dunakanyar táji jellegzetességeit, amelyre minden természetkedvelő és kismarosi méltán büszke lehet.

A tanösvényekhez készült vezetőfüzetek megjelenése október végére – november elejére várható, a táblán megjelenő elosztóhelyeken (pl. Művelődési Ház, Vilcsek Gyula Általános Iskola, Falumúzeum), lehet majd hozzájutni, illetve a honlapunkról is letölthető lesz. Előzetes egyeztetéssel szakvezetést is biztosítunk (70/235-02-54 vagy 30/445-06-08).

Munkánkat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik önkéntes munkával támogatták terveinket és hozzájárultak értékmentő tevékenységeink megvalósításában!

 

2006. OKTÓBER 12.

Kedves Kismarosiak!

Szeretettel meghívunk minden kedves természetet kedvelő és a falu története iránt érdeklődő lakost, 2006. október 21-én, szombaton 15.00 órakor kezdődő tanösvény tábla-avató ünnepségünkre. A tervezett tanösvényeink egyike Kismaros természeti értékeit, a másik a falu kultúrtörténeti emlékhelyeit mutatja be.

A tanösvényeket bemutató táblát (a Kisvasút-állomásnál található Magosfa Alapítvány táblájához hasonlót) a Duna utca végén, a kerékpárútnál állítjuk fel. A tanösvények tervezése, a hozzá kapcsolódó vezetőfüzetek és a tábla elkészítése a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával valósult meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Néder Katalin és Dukay Igor, Mátyásfa Környezetvédő Egyesület (27/383-260)

 

2006. ÁPRILIS 18.

Elkészült a 2004. és a 2005. év közhasznúsági jelentése

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 2004. évi közhasznúsági jelentése

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése