2004. NOVEMBER 2.

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület hírei

Ezúton szeretnénk értékelni a nyáron lezajlott programjainkat:

Fűben-fában játék címmel környezetvédő játszóházat tartottunk az iskolában és az óvodában – az óvónők és a tanárok segítségével. Sajnos, az idő nem kedvezett, esett az eső, de így is tartalmas délutánon vehettek részt a kisebb-nagyobb gyermekek.

A patakparti koncertünket a Teleházban kellett megszerveznünk, ezúttal is az eső miatt. A Misztrál Együttes jólesően muzsikált a nem túl nagy létszámú hallgatóságnak. (Két héttel később is hallhattuk őket a nagymarosi III. Regejáró Misztrál fesztiválon).

Sok látogatója volt aKanyargó Gondolatok című kiállításnak, mely a természet és a művészetek kölcsönösségéről szólt. Erről már olvashattak a Kismarosi Kikiáltó júliusi számában.

Nagy sikere volt a nyári táborunknak, amit a kézműves táborral együtt szerveztünk. A gyerekek megismerkedtek a Duna-part növény- és állatvilágával, környezetvédő szakemberek, valamint az iskola pedagógusai segítségével. A foglalkozásokat játékos-kutató formában végezték a természet rejtelmeiben.

A Morgó-patak revitalizációjára készült terv engedélyeztetési eljárását intéztük, mely még jelenleg is folyamatban van. Az egyesület ezúton is köszöni a felnőtt segítők közreműködését!

Örömmel adunk hírt három nyertes pályázatunkról is: a Pest Megyei Önkormányzattól működésre és faültetésre, a Nemzeti Civil Alapprogramtól működésre nyertünk, összesen 750 000 Ft-t.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz beadott 3 pályázatunkról még nem kaptunk hírt.

A kismarosi Önkormányzat támogatásával szemétszüretet szerveztünk civil szervezetek közreműködésével. Az önkéntesek munkáját ezúttal is köszönjük!

Faültetési akciónkat idén is november első felében tervezzük, elsősorban Kismaros közterületeit szeretnénk fásítani. Ismét várjuk azok jelentkezését, akik a fák elültetésében és gondozásában szívesen részt vennének!

Kérjük, hívjanak: 27/383-260 (az esti órákban)!

 

2004. NOVEMBER 1.

Faültetés 2004

Figyelem! A tavalyi nagysikerű faültetési akciót ismét megrendezi a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület. Természetesen elsőbbséget élvez az önkormányzat, az óvoda és az iskola, de magánszemélyek is igényelhetnek a növényekből térítésmentesen.

Idén is elsősorban dió, hárs és gyümölcsfákat rendeltünk. Kérjük, jelentkezzenek a 2004-ben (vagy 2003 november-december hónapban) született kismarosi gyermekek szülei, akik a kicsi születésének emlékére diófát kapnak az egyesülettől. A fák november elején érkeznek, ifj. Czilik Ede segédletével. Az igényeket az iskolában lehet leadni (583-185), vagy az esti órákban a 383-260-as telefonszámon kérjük bejelenteni.

A fásítási programot a Pest Megyei Önkormányzat támogatta 300.000 Ft-tal.

 

2004. OKTÓBER 30.

Iskolapélda — ezúttal Angliából

Szeptember 11-én néhány napra Manchesterbe utaztam egy európai oktatási modell megismerésére. Ezt a programot N.I.G.E.L.-nek hívják, amelynek a lényege a következő: Az iskolai rendszerbe önkéntesként olyan nyugdíjasokat vonnak be, akik hasznosítani tudják magukat a fiatalok között. Vagy azért, mert még rengeteg ambíció van bennük, vagy azért, mert olyan speciális tudással rendelkeznek, amely iránt nagy lehet az érdeklődés. A program kitalálói úgy látták, hogy a szülők nagyon elfoglaltak, ugyanakkor sok gyermek életéből hiányzik a nagyszülő.

Angol, svájci, német, spanyol, francia, osztrák és magyar tanárok osztották meg egymással tapasztalataikat. Mindannyian megegyeztek abban, hogy az elképzelés serkentőleg hat az iskolák működésére, és segíti a generációk közötti párbeszédet. A három intenzív, munkával töltött nap egyikén meglátogattunk három iskolát is, az ott szerzett tapasztalataimról szeretnék most beszámolni az olvasóknak.

Nekem az angol iskolák rendkívül konzervatívnak tűntek (és ez nem baj, sőt!). A legszembeötlőbb különbség a magyar iskolákkal szemben az egyenruha viselése volt (ugyanezt tapasztaltam Spanyolországban is). Minden iskolában más-más egyenruha volt a kötelező, és ez nemcsak eltörli a gyerekek közötti szociális különbségeket, hanem az együvé-tartozás élményét is megadja.

Minél kisebb gyerekekről volt szó, annál kisebb létszámmal működtek az osztályok. Ez pedagógiailag nagyon is ésszerű, átgondolt koncepciót mutat, hiszen ha van idő és energia az alapok biztos elsajátítására, könnyebb a felsőbb osztályokban az oktatás.

A másik lényeges különbséget abban láttam, hogy a kicsik között folyamatosan két-két felnőtt dolgozott. Ezek közül az egyik volt a tanító, a másik mindig egy önkéntes. A gyermekek rendkívül fegyelmezettek voltak, a három iskola egyikében sem hallottam hangos szót, vagy kiabálást. Mindenütt mosolygós, vidám arcok köszöntöttek. Egyik iskoláról sem lehetett azt elmondani, hogy itt azért jobbak a körülmények, mert gazdag a fenntartó. Inkább a kreativitás volt a jellemző, a falakat, osztálytermeket mindenhol a gyermekek munkái díszítették. Ebből a sorból a számítástechnikai terem “lógott” ki, hiszen a foglalkozáson résztvevő mind a 28 gyermek önállóan dolgozott a számítógépén.

Nagy gondot fordítanak a környezetvédelemre, minden iskolában szelektíven gyűjtötték a hulladékot, az egyik kifejezetten ökoiskola volt. Érdekes, hogy csak az egyik intézményben volt szervezett étkeztetés (ez volt a három közül az, amelyikbe kifejezetten a szegényebb emberek gyermekei jártak). Egyébként rendkívül színes a gyermeksereg. A fekete bőrűek, a távolkeletről idevándorlók csemetéi jól megfértek egymással és a tősgyökeres angol tanulókkal.

Furcsa, kétarcú országgal szembesültem. Nyilván sokkal több idő kellett volna, hogy érdemben véleményt tudjak mondani, így csak az első benyomásaimat oszthatom meg Önökkel. A híres angol tea, a zöld gyep, a mindennapos eső nem okozott csalódást. A tea illatos és zamatos, a gyep harsogó zöld, a forgalom óriási. Az eső tényleg mindig esik. A régi épületek pompásak, a hagyományok élnek. A szigetország másik, számomra lehangoló képét már nehezebb szavakba önteni, és ennek az írásnak nem is ez a célja.

Örülök, hogy módomban állt a német és osztrák iskolák után az angol iskolák életébe is betekinteni. Az ilyen alkalmak arra jók, hogy a követendő példákat beemeljük a saját munkánkba. Kíváncsi vagyok arra, hogy a februárban Magyarországon megrendezendő hasonló összejövetelen milyen következtetésre jutnak a fenti országokból érkező tanítók.

Végvári Györgyi

Utóirat, ezúttal a gyerekeknek: Nagyon-nagyon szorgalmasan tanuljátok az idegen nyelveket! Mindegy, hogy angol, vagy német, de egy nap se múljon el, hogy nem gyarapítod a tudásodat!

 

2004. MÁJUS 22.

Elkészült az Egyesület 2003. évről szóló Közhasznúsági jelentése.

Megtekinthető itt: A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület 2003. évi közhasznúsági jelentése

 

2004. MÁJUS 11.

Gázolaj-szennyezés a Morgó-patakon

Mint arról már többen értesültek és tapasztalták is, május 10-én nagy mennyiségű gázolaj folyt le a Morgó-patakon. A szennyezést, egy több mint 10 tonnás teherautó tartályából kiömlő, körübelül 700 liter üzemanyag okozta. A teherautó tetőcserepeket szállított, és a Kismaros-Szokolya határában levő keskeny hídon való áthajtása közben a patakba borult. A kárelhárításban a tűzoltók és a környezetvédelmi felügyelőség szakemberei vettek részt: a tartályokból a gázolaj egy részét átfejték hordóba, kiemelték felduzzasztott szennyezett patak vizét és a dunai torkolat előtt speciális hurka formájú anyaggal megakadályozták, hogy a gázolaj a Dunába folyjon. A keletkezett kárfelmérés folyamatban van.

 

2004. ÁPRILIS 21.

Duna-kanyar Kisvízfolyás-helyreállítási Szövetség hírei

Március közepén a Kisvízfolyás-revitalizáció a Dunakanyarban és a ‘passzív árvízvédelem’, avagy készülünk a Környezet- és Természetvédelmi Társadalmi Szervezetek Országos Találkozójára c. hírrel hívtuk fel a figyelmet egyes főváros-közeli vízfolyások állapotára, védelmére.

A Szövetség két tagja honlapján többek között egy, a Mogyoródi-patakkal kapcsolatos tanulmány is olvasható — ezúttal, kommentár nélkül, a szakhatóságok véleményeit közöljük.

A honlapokon egyúttal a Környezet- és Természetvédelmi Társadalmi Szervezetek Országos Találkozóján megrendezett kisvízfolyás-védelmi szekció állásfoglalása és a Dr. Bognár György szerkesztette, agyonhallgatott Vízfolyások környezetbe illeszkedő szabályozása (VITUKI, 1987) c. alapmunka borítólapja is megtekinthető, íme:

A Dr. Bognár György szerkesztette, agyonhallgatott Vízfolyások környezetbe illeszkedő szabályozása (VITUKI, 1987) c. alapmunka borítólapja
A Dr. Bognár György szerkesztette, agyonhallgatott Vízfolyások környezetbe illeszkedő szabályozása (VITUKI, 1987) c. alapmunka borítólapja

 

A Szövetséget alkotó egyesületek tevékenységével kapcsolatban a következő elérhetőségek valamelyikén lehet érdeklődni:

Néder Katalin – Mátyásfa Környezetvédő Egyesület, elnök
2623 Kismaros, Móricz Zs. u. 5.
Tel.: (27) 383-260
E-mail: makegylet@freemail.hu
Honlap: http://www.extra.hu/matyasfa

Tatár Sándor – Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület, alelnök
1171 Budapest, Óvónő u. 72.
Tel.: (1) 257-11-00
E-mail: tavirozsa.veres@freemail.hu
Honlap: http://www.tavirozsa.fantom.hu

Obermayer András – Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, elnök
1077 Budapest, Király u. 87.
Tel.: (20) 9-44-67-14
E-mail: kfkte@pro.hu

Dukay Igor – RENATUR
2000 Szentendre, Frangepán u. 16.
Tel.: (70) 235-02-54
E-mail: renatur@freemail.hu

 

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÁRSADALMI SZERVEZETEK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

Debrecen, 2004. március 25-28.

A KISVÍZFOLYÁSOK VÉDELME SZEKCIÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

Az előzetes vizsgálatok szerint felszíni vizeink szennyeződésének 60%-a kisvízfolyás eredetű (Forrás: BMGE Vízi Közmű és Környezet-mérnöki Tanszék, 2002). Jelentős összes hosszuk és nagy kiterjedésű vízgyűjtő területük miatt országos szinten is jelentős ökológiai potenciállal rendelkeznek.

Tapasztalataink szerint a vízgazdálkodási társulatok és az önkormányzatok vízfolyás fenntartó tevékenysége (patakkotrás, rézsűkarban-tartás) jelenleg még nem az EU Víz Keretirányelvének előírásainak megfelelően történik, ezért kérjük a vízjogi engedélyek általános, országos szintű felülvizsgálatát. Indokolt a belterületet érintő vízügyi munkák engedélyezésekor a Nemzeti Parki Igazgatóságok szakhatóságként történő bevonása, akik természetvédelmi szempontból érté-kelnék az elvégzendő beavatkozásokat.

Kérjük a kisvízfolyásokat érintő káros beavatkozások felfüggesztését, a vízhozam csökkenéssel és a rehabilitációhoz szükséges területek beépítésével, járó munkálatok és a mezőgazdasági művelésbe vonás mellőzését.

Felkérjük az érintett tárcákat (KvVM, FVM, BM), az önkormányzatokkal és társadalmi szervezetekkel a VKI szellemében való együtt-működésre a kisvízfolyások védelmében, mint például a patakfigyelő hálózatok közös fejlesztése és működtetetése, a vízpart- és meder-rehabilitáció közös tervezése és megvalósítása, a szennyező források felmérése és megszüntetése.

Debrecen, 2004. március 27.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség válasza Dukay Igornak a szakmai segítségadás biztosításáról
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség válasza Dukay Igornak a szakmai segítségadás biztosításáról

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkárának Dukay Igor számra küldött válasza - 1.  oldal
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkárának Dukay Igor számra küldött válasza – 1. oldal

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkárának Dukay Igor számra küldött válasza - 2.  oldal
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkárának Dukay Igor számra küldött válasza – 2. oldal

 

2004. ÁPRILIS 20.

PATAKREVITALIZÁCIÓS KONFERENCIA SZENTENDRÉN, A FÖLD NAPJÁN

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a 2004. április 22-én, csütörtökön (a Föld napján), a szentendrei Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szentendre, Városház tér 1-3.) 15 órától 17 óráig tartandó rendezvényünkre.

A konferencia témája a Morgó- és a Bükkös-patak természetes állapotának visszaállítása, a hazai és külföldi példák, pályázati lehetőségek ismertetése és az EU Víz Keretirányelv vonatkozó előírásainak bemutatása.

A rendezvényre meghívjuk a szentendrei képviselőket, a patak mentén lakókat, társadalmi szervezeteket és a sajtó munkatársait.

Számítunk a részvételére!
2004. ÁPRILIS 19.

ZSÁMBÉKI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK DUNAKESZIN ÉS FÓTON

2004. április 17-én az esős idő ellenére Zsámbékról kb. 80 km-t utaztak azok az önkormányzati képviselők, akik meg akartak győződni arról, hogy tájrehabilitációs terveiknek hogyan és miért alkalmas mintául a Mogyoródi-patak mente.

A vizes élőhelyek és a hozzájuk tartozó tájak, tájrészletek rehabilitációja prioritást élvez az Európai Unióban: az egyik legfontosabb direktíva, az ún. Víz keretirányelv a különböző vizek “jó ökológiai állapotának” védelmét és helyreállítását célozza, s ezért az önkormányzatok részére több tíz millió forintos EU-s (SAPARD) támogatás áll rendelkezésre.

A Mogyoródi-patak Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot. Az előbbi három település önkormányzata szerencsés helyzetben van, mert a főváros agglomerációjában lévő kisvízfolyások közül magasan kiemelkednek természetes és természetközeli állapotukkal a Mogyoródi-patak hozzájuk tartozó szakaszai, így csak az állapot semmibe sem kerülő megőrzésükkel (prevencióval) és nem a több millió forintot és igénylő helyreállításukkal (revitalizáció) kell foglalkozniuk: A patak partját hosszú szakaszokon öles fák díszítik, egyes helyeken széles, lapos völgyben kaszálók és szántók között halad, másutt mélyre vágott, szurdokszerű völgyben kanyarogva siet a Duna felé. A fák között és a réteken védett és fokozottan védett élőlények élnek.

A dunakeszi és fóti terület jelentősége abban áll, hogy

  • a természetközeli, külterületi vízfolyásszakaszok,
  • a természetközeli patak és a tájbaillő, természetkímélő mezőgazdaság kapcsolatának, és
  • a “Passiver Hochwasserschutz” (a nem mederrendezésben, hanem a megfelelő művelési ág választásában gondolkodó “passzív árvízvédelem”) mintapéldái.

A Mogyoródi-patak ezen szakaszai ezért a Zsámbéki- és a Békás-patak, a Zsámbéki-medence középső része rehabilitációjához jó referenciaterületül szolgálnak.

A patak fóti alsó szakasza kiemelkedően szép és széles völgyben húzódik, lápi, mocsári állat- és növényfajokban gazdag, mely miatt védelmet élvez. (Rövid szombati terepszemlén pl. lehetőségünk volt egy ritka madárfaj, a bíbic megfigyelésére.)

A jogi védelem nagyon fontos a mogyoródi és a dunakeszi szakaszok érdekében is, ezért javasolt legalább helyi (települési) szinten védetté nyilvánítani őket.

Az önkormányzatok természet- és patakvédelemben betöltött szerepe óriási, hiszen dönthetnek arról, hogy idejétmúlt és e szakaszokon felesleges vízgazdálkodási megoldásokat (pl. kotrás) alkalmaznak, vagy az EU-ban már bevált “tájkímélő” gazdálkodást folytatják!

Három fénykép a fent említett területről:

Kékvirág a Pest-megyei Mogyoródi-patak partján, mely Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot.
Kékvirág a Pest-megyei Mogyoródi-patak partján, mely Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot

 

A fóti lápterület a Pest-megyei Mogyoródi-patak mentén, mely Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot.
A fóti lápterület a Pest-megyei Mogyoródi-patak mentén, mely Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot

 

Fák Dunakeszin, a Pest-megyei Mogyoródi-patak mentén, mely Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot.
Fák Dunakeszin, a Pest-megyei Mogyoródi-patak mentén, mely Mogyoródon, Fóton, Dunakeszin és Budapest IV. kerületén átfolyva éri el a Dunába torkolló Szilas-patakot

 

2004. ÁPRILIS 2.

Ökológiai napok programjai

2004 áprilisától júniusig a kismarosi Mátyásfa Környezetvédő Egyesület Ökológiai napokat rendez, a következő programokkal:

Április 3. – Tavaszi nagytakarítás

Együttműködő szervezetek: Szent László Cserkészcsapat,, Vilcsek Gyula Általános Iskola, Börzsönyligetiek Érdekvédelmi Egyesülete, Üdülőterületi Polgárőr Egyesület. Konkrét időpontot nem hirdetünk, bárki bármikor jöhet!

Zsákok és kesztyűk 2 helyszínen az iskolában, és a Korgó-Morgó büfénél vehetők át.

További információk a szervezőknél kérhetők:

Néder Katalin 27/383-260

Április 13. – Családi túra a Rózsakunyhóhoz

Túravezető: Magyarkúti Gergely

Találkozó 1 10 órakor a Kisvasút kismarosi megállójában, a túra kb. 15 óráig tart.

Együttműködő szervezetek: Szent László Cserkészcsapat,, Vilcsek Gyula Általános Iskola.

További információk a szervezőknél kérhetők:

Végvári Györgyi 27/583-185

Május 28. – “Fűben-fában játék” – természetismereti és kézműves játszóház

Helyszín: Vilcsek Gyula Általános Iskola.

További információk a szervezőknél kérhetők:

Végvári Györgyi 27/583-185

Június 19. – “Kanyargó gondolat” c. kiállítás megnyitója

Helyszíne a kismarosi Teleház épülete, kezdési időpont 16 óra. Közreműködik az Accord Quartet.

Kiállítók: Békefi András – grafika, Kondor Melinda – tűzzománc, Pantali Bence – fotó, Veres Orsolya – kötött virág. Ez a programunk a Dunakanyar Művészeti Hetek programjához is kapcsolódik.

További információk a szervezőknél kérhetők:

Pantali Bence: 20/460-92-06

Június 25. – Patak-parti koncert a Misztrál zenekarral

Az időpont és helyszín még egyeztetés alatt.

További információk a szervezőknél kérhetők:

Pantali Bence: 20/460-92-06

A programokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta.

 

2004. MÁRCIUS 24.

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület hírei

Tavaszi nagytakarítás április 3-4-i hétvégén

Közös szemétszedő akciót szervez a Börzsönyligetiek Érdekvédelmi Egyesülete, az Üdülőterületi Polgárőr Egyesület, a Vilcsek Gyula Általános Iskola és a Mátyásfa Környezetvédő Egyesület.

Konkrét időpontot nem hirdetünk, bárki bármikor jöhet!

Zsákok és kesztyűk a Korgó-Morgó büfénél és az iskolaudvaron (itt csak a szombati napon) vehetők át. A konténert a Morgó parkolóba helyezzük el. Célunk, hogy a patakot és az utak mentét megszabadítsuk a szeméttől.

 

2004. MÁRCIUS 22.

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület hírei

Ezen a héten 50 dunakanyari önkormányzatot keres meg a Dunakanyar Kisvízfolyás-helyreállítási Szövetség (Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület, Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület, Mátyásfa Környezetvédő Egyesület) az alábbi tanulmányok szövegével.

1783-as térképrészlet a Pest-megyei Mogyoródi-patak vízgyűjtő területről
1783-as térképrészlet a Pest-megyei Mogyoródi-patak vízgyűjtő területről

 

2004. MÁRCIUS 3.

A Mátyásfa Környezetvédő Egyesület hírei

Januárban befejeztük a Morgó-patak állapotfelmérését célzó és revitalizációját előkészítő pályázati programjainkat, amelyeket a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatott. A programok zárásaként fórumot tartottunk, ahol bemutattuk a revitalizációs tervet, melynek műszaki leírása, valamint az állapotfelmérésről készült tanulmányok honlapunkról szöveges formában letölthetők.

Februárban 2 szórólapunk és 2 kiadványunk is elkészült: az Egyesületet bemutató és a vízparti fák környezet- és árvízvédelemben betöltött szerepéről szóló szórólap, valamint a Morgó-patak völgyének természeti és kulturális értékeit bemutató füzet és egy környezeti nevelési, módszertani kiadvány “Vízkémiai útmutató” címmel. A szórólapok és a Morgó patakról szóló kiadványok ingyenesek, jelenleg a kismarosi iskolában, és a kismarosi Teleházban lehet hozzájuk jutni.

Szintén az iskola és a Teleház ad otthont Kismaros egyedi tájértékeit bemutató kiállításunknak, új természeti fotókkal kibővülve. A legszebb felvételeket egy fotóalbumba rendeztük, amelyet március elejétől a Falumúzeumba szeretnénk mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Egyúttal lehetőséget biztosítunk arra, hogy utánrendeléssel megvásárolható legyen.

Márciusban 47 órás biogazda tanfolyamot indítunk, melynek részvételi díja 5.000 Ft, (napijegy 1.500 Ft). Időpontjai: március 20-21., 27-28. és április 3., helyszíne a kismarosi Teleház épülete. Bővebb információ és jelentkezési lap igényelhető Pantali Bencénél, a 06-20-460-9206 telefonszámon vagy az info@borzsonyhegy.hu e-mail címen, valamint a Kismaros, 2623, Kossuth L. u. 5. szám alatt.

Részletes program a plakátokon olvasható.

 

2004. FEBRUÁR 16.

Lehet-e betont bontani a kismarosi Morgó-patakon?

avagy a 2004. január 31-i lakossági fórum tanulságai

Mi, környezetvédők, természetesen azt gondoljuk, hogy lehet. Azonban nem elég hinni benne: meg kell győzni a lakosokat és az önkormányzatokat is. Kevés eszköz áll rendelkezésünkre, hiszen Magyarországon ilyen még nem történt! Megdönthetetlen szakmai érveket és külföldi példákat kell felsorakoztatnunk. No meg olyan vízépítőket találnunk, akik a műszaki terv elkészítésénél az árvízvédelem mellett az élővilág érdekeit is figyelembe veszik!

Ezek persze még mindig csak a kezdeti lépések, de mi már idáig eljutottunk! Több mint 50 ember eljött, hogy meghallgassa elképzeléseinket, érveinket. Eljöttek a környékbeli falvak polgármesterei és képviselői is: nekik is tetszik a terv, ők is szeretnének valami hasonlót saját patakjukon. A legfontosabb azonban az, hogy a kismarosi polgármester is az ügy mellett áll.

Persze vannak aggodalmak is: van-e lehetőség vésztározókat építeni, megváltozik-e a talajvízszint, nem lenne-e célszerűbb a másik patakot is kibetonozni, érdemes-e enyves égereket telepíteni, amikor éppen egy gombabetegség pusztítja őket, megmarad-e a patak melletti autóút, ki fogja a medret fenntartani, kezelni, kinek a tulajdona, honnan lesz pénz erre, lehet-e a patak mentén sportpálya, futópálya, gyalogösvény, játszótér???

Nehéz ennyi érdeket összeegyeztetni. De hisszük, hogy megfelelő párbeszéddel, összefogással egyezségre lehet jutni és így a kételyeket is eloszlatni. Ezután sikerül a betont elbontani végre, hogy ezzel kedvezőbb életfeltételeket teremtsünk a vízi, vízparti élőlényeknek.

Mi az Ő érdekeiket képviseljük: a Petényi-márnáét, az enyves égerét, a jégmadárét. Ez a legnehezebb, de tudjuk, hogy ahol az állatok és a növények jól érzik magukat, ott az ember is!

Néder Katalin

Mátyásfa Környezetvédő Egyesület

 

2004. JANUÁR 14.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk, a 2004. január 31-én, szombaton 15.30-tól 17.30-ig, a kismarosi Művelődés Házban (Kossuth u. 22.) tartandó rendezvényünkre. Ennek témája a Morgó(Török)-patak természetes állapotának visszaállítását célzó terv bemutatása.

A tervben a természetvédelem és az árvízi biztonság érdekeit kívántuk összehangolni. A bemutatóra meghívjuk a tervezőket, a patak mentén lakókat, az érdekvédelmi szervezeteket és a döntéshozókat.

Kérjük jelenlétével tisztelje meg a rendezvényt!

Mindenkit egy csésze teával várunk!

A rendezvény fő támogatója a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.