Morgó-patak

“A folyókkal való törődés nem is a folyókról szól, hanem az emberi szívről.” – Tanaka Shozo

Dukay Igor: Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez

Ökológiai szempontú javaslattétel a Török-patak kismarosi szakaszának rendezéséhez írta: Dukay Igor (Göncöl Alapítvány, a Hálózat az élővízekért-program felelőse) 1. A jelenlegi állapot általános áttekintése A Török-patak kismarosi szakaszának meder- és partviszonyai, élővilága természetföldrajzi okokból és az ember tájalakító...

A Morgó-patak

Természetes és mesterséges mederszelvények, természet által visszahódított partszakaszok a Morgó-patakon.

A Morgó-patak természetközeli állapotának megóvása és visszaalakítása

Forrás: Josef Reichholf: A vizek világa - Európai belvizek, patakok és mocsarak Budapest, Magyar Könyvklub, 1998. 223 p. Az élővizek öntisztulási folyamatairól Az élővizek öntisztulását a benne élő lebontó szervezetek végzik, működésükhöz elengedhetetlen a víz megfelelő oxigén-ellátottsága. Az...

Képek a Morgó-patakról – 2000. április

2000. áprilisában készített felvételek a Szokolya és Kismaros területén haladó Morgó-patak forrásáról, medréről és környezetéről.

A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása

Legsürgetőbb feladatunk A Morgó-patak revitalizációs, árvízvédelmi tervének kidolgozása azért vált sürgetővé, mert a falu a "vis maior" pályázati keretből milliós nagyságrendű összeget nyert árvízvédelemre, a Morgó-patak (hivatalos térképeken: Török-patak!) "helyreállítására". A patakpart ill. patakmeder-rendezést fák...