Egyesületünk 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy a Dunakanyar és a Börzsöny hegység kulturális és természeti értékeit megőrizze, és harmonikus ember-természet viszonyt alakítson ki az itt élő emberekkel együttműködve. 2002 óta kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként vagyunk nyilvántartva. Kiemelt működési területünk a környezetvédelem, ennek érdekében a következő feladatokat vállaltuk fel:

  • Vizes élőhelyek állapotfelmérése, kutatások szervezése, védetté nyilvánítások szorgalmazása.
  • Terepgyakorlatok, ökotúrák, környezet- és természetvédelmi akciók, táborok szervezése.
  • A lakosság szemléletformálása környezeti nevelési kiadványokkal, újságcikkekkel, kiállításokkal, fórumokkal.
  • Érdekképviselet a környékbeli önkormányzatoknál és más hivatalos szerveknél.

Tevékenységeinket pályázati támogatásokból valósítjuk meg, 2004. évi pályázati eredményeink a következők voltak:

1. A Morgó-patak revitalizációs tervének bemutatása lakossági fórumokon, a patakok jó ökológiai állapotának elérését és fenntartását célzó irányelvek népszerűsítése

2003 szeptemberétől, a Morgó-patak revitalizációs tervének kidolgozása közben, több szűkebb körű szakmai fórumokat tartottunk, melynek célja a tervezőkkel való egyeztetés, valamint a döntéshozók tájékoztatása volt. A terv elkészültével, januárban lakossági fórumot tartottunk, ahová a tervezőkön (Víztükör Kft.) és a döntéshozókon (Kismaros Község Önkormányzata) kívül meghívtuk a patak mentén lakókat, a környék összes polgármesterét és képviselőjét (Szokolya, Verőce, Nagymaros, Zebegény, Kóspallag, Nódrád, Berkenye), a különböző érdekvédelmi szervezetek (Faluvédő Egylet, Polgárőr Egyesület, Gát- és Út Alapítvány, Teleház Alapítvány, Ipoly Erdő Rt., Gödöllő – Vác Kistérségi Vízgazdálkodási Társulás, Göncöl Szövetség, Pest Környéki Madarász Kör, Vízválasztó Természetvédelmi Egyesület, Kék Forrás Természetvédelmi Egyesület, Tavirózsa Természetvédelmi Egyesület), az érintett hatóságokat (Duna-Ipoly Nemzet Park, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság) is, valamint a média képviselőit (Elektro Signal, Dunakanyar Rádió, Greenfo…)

A fórum sikerét jelzi, hogy több mint 50 ember jelent meg, valamint egy regionális tévétársaság is beszámolt erről a napról. A fórumot természetfotókból álló kiállítással és vendéglátással színesítettük.

Szentendrén a Föld Napja alkalmából rendezett programsorozat egyik állomásaként tartottunk szakmai fórumot. Az önkormányzati képviselőkön és a hivatali dolgozókon kívül ide is meghívtuk a Morgó-patak revitatlizációs tervét készítő tervezőket, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség munkatársát és más érdekvédő szervezetek képviselőit. A fórumon előadás hallhattunk az EU Vízkeret Irányelvről, és a Bükkös-patak revitalizációs lehetőségeiről is. Ezen a fórumon is jelen volt egy regionális TV-társaság.

A fórumok jótékony hatásának köszönhetően a különböző érdekek képviselői között sikerült párbeszédet kezdeményeznünk, melynek kapcsán megismerhették egymás nézőpontjait és a hajlandóságot mutatattak a kompromisszum felé törekvő megoldásokra.

A patak-lobbi folytatásaként 500 példányban ismertető füzetet és szórólapot küldtünk szét a lakosoknak, az érintett szervezeteknek, a hatóságoknak, és a döntéshozóknak. Kismaroson, a patak-menti összefogást erősítve, együttműködési megállapodást írtunk alá az önkormányzattal, intézményvezetőkkel és más civil szervezetekkel.

Kismaroson és Szentendrén, a Víz Világnapja ill. a Föld Napja alkalmából, valamint a nyári természetismereti szaktáborban lehetőségünk nyílt bemutatni a patakok élővilágát, vízminőségét, meder-problémáit és védelmének fontosságát iskolás gyerekeknek is.

2. Biogazda tanfolyam, Ökológiai Napok megrendezése

Márciusban, a Göncöl Szövetséggel együtt, 47 órás biogazda tanfolyamot indítottunk, a március 20-21., 27-28. és április 3.-i hétvégeken, a kismarosi Teleház épületében. Ennek részletes programja a mellékelt plakáton olvasható.

Az Ökológiai napokat áprilistól augusztusig rendeztük, szintén a Göncöl Szövetséggel közösen a következő programokkal:

Április 3-án tavaszi nagytakarítást szerveztünk a helyi civil szervezetekkel és intézményekkel együttműködve (Szent László Cserkészcsapat, Vilcsek Gyula Általános Iskola, Börzsönyligetiek Érdekvédő Egyesülete, Üdülőterületi Polgárőr Egyesület) .A sikeres akcióban több mint 100 helyi lakos és üdülőtulajdonos vett részt.

Április 13-án túrázni hívtuk a kisiskolásokat és azok családjait. A végcél a Rózsakunyhó volt.

Május 28-án “Fűben-fában játék” címmel természetismereti és kézműves játszóház várta a kicsiket és nagyobbakat az óvodában és az iskolában.

Június 19-én nyílt “Kanyargó gondolat” c. kiállításunk, melyet heteken keresztül szerveztünk és építettünk a kismarosi Teleház egyik termében. A kiállítók: Békefi András – grafika, Kondor Melinda – tűzzománc, Pantali Bence – fotó és Veress Orsolya – kötött virág voltak. A megnyitó hangulatához az Accord Quartet nevű vonósnégyes is hozzájárult. Ez a programunk a Dunakanyar Művészeti Hetek programjához is kapcsolódott, és a kiállítás egészen augusztus végéig látható volt.

Június 25-ére patakparti koncertre hívtuk a zenekedvelő-természetbarátokat. A zord időjárás miatt a Teleház udvarán felállított sátrakban tudtuk a rendezvényt megtartani. A Misztrál zenekar régi és új dalai azonban kellemes estét varázsoltak körénk.

3. Védelemre javasolt ártéri területek – a kismarosi Duna-part – kezelését megalapozó felmérések természetvédelmi tábor keretében.

Több mint 40 általános- és középiskolás vett részt természetvédelmi táborunkban. A résztvevő gyerekek a szakmai programok során megismerkedtek a Duna-mező élővilágával, az ártéri területek összefüggéseivel és védelmével, valamint a művelés alatt levő földterületek problémáival és a megoldás lehetőségeivel is.

A szakmai programokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Magyar Madártani Egyesület, a Kék Forrás Természetvédelmi Egyesület és egyesületünk szakemberei vezették. A programokon részt vettek tanárok, szülők és önkormányzati képviselők is, így igen széles kör ismerhette meg a Duna-mező értékeit.

A programok előkészítése és lebonyolításában segítségünkre volt a Börzsöny Akciócsoport által szervezett élővilág-felmérés tartalmazó szakirodalom, melyet a felmérésben résztvevő természetvédelmi szakemberek állítottak össze.

A tábor programja a következőképpen alakult:

1.    nap: Biodiverzitás- és talaj-vizsgálatok a természetes és a művelés alatt levő területeken (zseblaboros és mikroszkópos vizsgálatok, adatgyűjtés, összehasonlítás, értékelés)

2.    nap: Botanikai vizsgálatok: a természet közeli területek védett növényei

3.    nap: Ornitológiai felmérés: madárgyűrűzés, fajismeret

4.    nap: Vízvizsgálatok: Duna, holtág, patak-torkolat vízkémiai paramétereinek összehasonlítása

5.    nap: Az árterek titokzatos világa – diavetítés az árterek kialakulásáról, összefüggéseiről, fennmaradásukról, védelmükről

6.    nap: Az ismeretek összegzése, javaslattétel

4. A Dél-Börzsöny patakjainak környezeti és természeti állapotfelmérése, védelmük és állapotjavításuk (revitalizáció) megalapozása, valamint a nem védett természeti és kulturális értékek felmérése

A terepbejárások során a Gimpli-(Lesvölgyi-, Nagyvölgyi-)patak, és a Verőce területén betorkolló Lósi- és Keskenybükki-patakok medrét és völgyét vizsgáltuk a következőkben ismertetett szempontok alapján:

  1. állandó és időszakos vízfolyások, szakaszok meghatározása,
  2. hozzáfolyások,
  3. vízkivételek,
  4. szennyezőforrások,
  5. morfológiai jellemzők,
  6. ökológiai folyosó jelleg, főbb vegetáció típusok.

A Morgó-patak vízgyűjtőjén található 8 önkormányzat közül öt település (Kismaros, Szokolya, Verőce, Nógrád, Berkenye) polgármestereivel, alpolgármestereivel tárgyaltunk.

A megbeszélések célja az egyes települések vízfolyásokat érintő terveinek, tervezett beruházásainak megismerése és a revitalizáció, a természetközeli szabályozás, az árvízvédelem alternatív megoldásainak ismertetése, a fenntartható, a táj adottságaira épülő környezetkímélő gazdálkodás ajánlása, segítése, ezzel összhangban az ökoturizmus erősítése, vízgyűjtőszövetség létrehozása, a fentiek megalapozására közös pályázatok készítése.

A tevékenységek megvalósulásáról és eredményeiről külön tanulmány készült, melyet eljuttattunk a környék polgármestereinek és a hivatalos szerveknek is.

5. Fásítási akció

Ősszel faültetési akció keretében több mint 100 db facsemetét és cserjét vásároltunk, hogy a lakosság bevonásával, a tavalyi évhez hasonlóan folytassuk Kismaros újrafásítását kezdeményező programunk. Novemberben az iskola udvarára, a közterekre (Köztársaság tér, Kisvasút-állomás és környéke), a játszótérre (Morgó-patak partján) és a legforgalmasabb Kossuth Lajos utcában ültettünk. A fásítási akcióba Kismaros Község Önkormányzata, a Vilcsek Gyula Általános Iskola és a Szent László Cserkészcsapat vett még aktívan részt.

6. Szemléletformálás, kommunikáció

Megalakulásunk óta rendszeresen jelentetünk meg szemléletformáló cikkeket a helyi és a regionális lapokban (Kismarosi Kikiáltó, Szokolyai Híradó, Börzsöny népe), melyeket az interneten is közzéteszünk a honlapunkon (www.extra.hu/matyasfa).

Pénzügyi beszámoló

Bevételek:

1. Értékesített nettó árbevétel: 0
2. Aktivált saját teljesítmények értéke: 0
3. Egyéb bevételek: 1 023 eFt

a.    alapítói: 0
b.    központi költségvetési: 1 023 eFt
c.    helyi önkormányzati: 0
d.    egyéb: 0

4. Központi műveletek bevételei: 18 eFt
5. Rendkívüli bevételek: 0
6. Tagdíjak: 7 eFt

A. Összes bevétel: 1 048 eFt

Kiadások:

7. Anyagjellegű ráfordítások: 530 eFt
8. Személyi jellegű ráfordítások: 0
9. Értékcsökkenési leírás: 0
10. Egyéb ráfordítások: 1 401 eFt
11. Pénzügyi műveletek ráfordításai: 0
12. Rendkívüli ráfordítások: 0

B. Összes ráfordítás: 1 931 eFt
C. Adózás előtti eredmény: – 883 eFt
I. Adófizetési kötelezettség: 0
D. Jóváhagyott osztalék: 0
E. Tárgyév eredmény: – 883 eFt

A pénzügyi támogatásokat a pályázati programok költségeire, működési költségekre ill. infrastruktúra-fejlesztésre fordítottuk. Az elnökségi tagok külön juttatásokban nem részesültek.

Kismaros, 2005. április 26.

Farkas Zsuzsanna és Néder Katalin